มั่นคง ทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

เพิ่มเพื่อนรับใบเสร็จรับเงิน

เพิ่มเพื่อน
: อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากโครงการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 2.60 %
: ฝากโครงการส่งเสริมการออมทวีทรัพย์ 2.50%
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 500,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
5.50 % ต่อปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ยกเว้น
- เงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 4.50 % ต่อปี
- เงินกู้โครงการเอื้ออาทรสมาชิกเพื่อชำระหนี้ ชพค./ธนวัฎ และ เงินกู้โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด 4.50% ต่อปีรายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน

: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :วีดีโอการดำเนินงานสหกรณ์ฯ
Visitor Statistics
» 1 Online
» 80 Today
» 160 Yesterday
» 814 Week
» 240 Month
» 7,653 Year
» 1,637,996,239 Total
Record: 6549 (03.05.2020)
Linebot service Statistics
วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567   register 10,222rec
Serve 252,632 count
เพิ่มเพื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด อ่าน:9 ข่าว: 29 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 อ่าน:102 ข่าว: 9 ก.พ. 67
ประกาศวันหยุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อ่าน:50 ข่าว: 5 ก.พ. 67
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม อ่าน:44 ข่าว: 5 ก.พ. 67
ประกาศ เรื่องมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 อ่าน:123 ข่าว: 2 ก.พ. 67