ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มีนาคม [ เมื่อ: 5 เม.ย. 67] อ่าน: 28
ประกาศวันหยุดประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 [ เมื่อ: 30 มี.ค. 67] อ่าน: 44
สมาคม สสอค., สส.ชสอ., และสส.สท. เปิดรับสมาชิกสมทบ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา [ เมื่อ: 19 มี.ค. 67] อ่าน: 159
การแข่งขันกีฬาสหกรณ์ครูอยุธยาเกมส์ ครั้งที่ 2 [ เมื่อ: 18 มี.ค. 67] อ่าน: 109
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์ [ เมื่อ: 5 มี.ค. 67] อ่าน: 65
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด [ เมื่อ: 29 ก.พ. 67] อ่าน: 70
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 [ เมื่อ: 9 ก.พ. 67] อ่าน: 149
ประกาศวันหยุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [ เมื่อ: 5 ก.พ. 67] อ่าน: 76
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม [ เมื่อ: 5 ก.พ. 67] อ่าน: 75
ประกาศ เรื่องมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 [ เมื่อ: 2 ก.พ. 67] อ่าน: 191
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม [ เมื่อ: 5 ม.ค. 67] อ่าน: 135
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี บริการตรวจวัดสาย และตรวจรักษาต้อกระจก [ เมื่อ: 21 ธ.ค. 66] อ่าน: 120