💠 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางมณฑาทิพย์ ไต่เป็นสุข
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายไพศาล ไตรพรหม
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางณัฐพร ไตรวัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์
035-951753 , 035-951754
  035-704838-9,
มือถือ 081-8515345 , 081-7803441
เบอร์โทรสาร (Fax) 035 704839 ayutthayatsc@gmail.com
Line@ รับข่าวสาร

Copyright© Ayutthayatsc.net