💠 ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด แจ้งหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

เนื่องจากไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

[ เมื่อ: 29 ก.พ. 67 ] อ่าน: 119