💠 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด (ประกาศรายชื่อดังแนบ)

** หมายเหตุ กรุณาสแกนตอบรับเข้าร่วมการอบรมตามคิวอาร์โค้ด **

[ เมื่อ: 9 ก.พ. 67 ] อ่าน: 199