💠 ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567  นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางกาญจนาภรณ์ ปฐมปัทมะ  รองผู้จัดการรักษาการผู้จัดการสหกรณ์  ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด  ณ ห้องประชุมนเรศวร (ชั้น 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
[ เมื่อ: 18 ม.ค. 67 ] อ่าน: 217