💠 ประมวลภาพการอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566
    เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ประสานงาน พร้อมด้วย นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ณ ห้องประชุมนเรศวร (ชั้น 3 ) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

? ประมวลภาพกิจกรรม >

[ เมื่อ: 6 ก.ค. 66 ] อ่าน: 245