💠 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด และประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นำโดยนายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน     ผู้ประสานงาน พร้อมด้วยนางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด และประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา  โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

? ประมวลภาพกิจกรรม >

[ เมื่อ: 20 มิ.ย. 66 ] อ่าน: 365