💠 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 

   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นำโดย นายไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน   ผู้ประสานงาน พร้อมด้วย นางกาญจนภรณ์   ปฐมปัทมะ รองผู้จัดการ และคณะฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ (ชั้น2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

? ประมวลภาพกิจกรรม >


[ เมื่อ: 12 มิ.ย. 66 ] อ่าน: 275