💠 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  วันที่ 1 มีนาคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  นำโดย นายไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการ นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการ และคณะผู้ประสานงาน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
[ เมื่อ: 2 มี.ค. 66 ] อ่าน: 417