💠 ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
  วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.59 น.  นำโดย นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้นิมนต์ท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน ประกอบพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลิฟต์โดยสารและห้องทำงาน เพื่อเสริมสิริมงคลแก่สำนักงานและพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
[ เมื่อ: 12 ม.ค. 66 ] อ่าน: 226