💠 ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a Better Life" สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า
  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เต็มจิต จันทคา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a Better Life" สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า  โดยมี
นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  มีผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า1,000 คน
[ เมื่อ: 21 ธ.ค. 65 ] อ่าน: 101    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด