💠 นางนัทธมน ลักษณะโยธิน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมเปิดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย ฯ ณ เวทีกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา
  เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565  นางนัทธมน ลักษณะโยธิน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  ร่วมเปิดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี ณ เวทีกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา
[ เมื่อ: 30 ก.ย. 65 ] อ่าน: 172    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด