💠 ประมวลภาพการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 2
  วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุุธยา จำกัด  ดำเนินการจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร  การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 2  โดยนายปรีชา  งามประดับ ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายลำเพย เย็นมนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้  
[ เมื่อ: 30 ก.ย. 65 ] อ่าน: 385    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด