💠 ประมวลภาพการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 1โดยนายไพศาล ไหวฉลาด ประ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร  การพัฒนาครู "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) รุ่นที่ 1  โดย นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นายลำเพย เย็นมนัส  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้  ดำเนินการโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
[ เมื่อ: 30 ก.ย. 65 ] อ่าน: 156    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด