💠 ประมวลภาพการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและบุคลากร การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  ประมวลภาพการอบรม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา "นำวางแผน นำคิด นำทำ" การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลว 20 พฤษภาคม 2564  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 
[ เมื่อ: 30 ก.ย. 65 ] อ่าน: 145    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด