💠 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  โดยนายไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา            และฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 

ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

[ เมื่อ: 27 มิ.ย. 65 ] อ่าน: 265    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด