กิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.09 น. ณ โดมอเนกประสงค์หลังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผอ.ไพศาล  ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ไทย

[ เมื่อ: 9 เม.ย. 64 ] อ่าน: 503