วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563  นายดำหริ  งิมสันเทียะ ประธานกรรมการ นายดิเรก  เนคมานุรักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้จัดการ  ร่วมงานโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
[ เมื่อ: 2 พ.ย. 63 ] อ่าน: 595