💠 การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
 
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

       สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อทำธุรกรรรมกับสหกรณ์ เช่น เพื่อชำระหนี้ ฝากเงิน เป็นต้น (PAY IN) มาติดต่อที่สหกรณ์ด้วยตนเอง หรือส่ง FAX ที่หมายเลข 035-704840 หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบตามหมายเลข 035-704838-9; 035-268533; 081-851-5345; 081-780-3441 เพื่อที่จะลงบัญชีในวันที่โอนเงินทันทีในเวลาทำการ 08.30
[ เมื่อ: 26 ก.พ. 57 ] อ่าน: 6438    
  ข่าวล่าสุด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน มกราคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประมวลภาพพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เปิดป้ายสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลิฟต์โดยสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน ธันวาคม
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน มกราคม 2566
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด