ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอถอนตัวจากการสมัครรับการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564

   
เขตสรรหาที่ 3 มีผู้สมัครหมายเลข 4 ขอถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการสรรหาบุคคล
เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61  ประจำปี 2564
(เอกสารประกาศ)
เปิด 247 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :9 พ.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน