ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายสุรชาติ เครือศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายดิเรก เนคมานุรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมคิด ศรประสิทธิ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

นายปรีชา งามประดับ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

ดร.สมศักดิ์ ชโลธร
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

นายประภัสร์ แสงดา
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017