ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ


นายบูรพา พรหมสิงห์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสุรชาติ เครือศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.สมศักดิ์ ชโลธร
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

นายประภัสร์ แสงดา
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

นายปรีชา งามประดับ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

นายสมคิด ศรประสิทธิ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017