ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค9 มิ.ย. 64 อ่าน 51 ครั้ง
สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน พฤษภาคม More
เมื่อ 7 มิ.ย. 64 อ่าน 74 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดMore
เมื่อ 31 พ.ค. 64 อ่าน 194 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดโครงการเงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด (รอบ3) More
เมื่อ 28 พ.ค. 64 อ่าน 1207 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นำโดย ผอ.ไพศาล ไหวฉลาด ประธานMore
เมื่อ 25 พ.ค. 64 อ่าน 62 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ  ..More
เมื่อ 25 พ.ค. 64 อ่าน 97 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก ..More
เมื่อ 21 พ.ค. 64 อ่าน 184 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการขอรับทุ..More
เมื่อ 6 พ.ค. 64 อ่าน 387 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ได้โอนเงินโครงการเอื้ออาทรต่อสมาชิกสำหรับสมาชิกที่เกิดเดือน เมษายน..More
เมื่อ 5 พ.ค. 64 อ่าน 178 ครั้ง
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564..More
เมื่อ 29 เม.ย. 64 อ่าน 134 ครั้ง
ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคพนักงานสหกรณ์ WORK FROM HOME 50%More
เมื่อ 26 เม.ย. 64 อ่าน 80 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.09 น. ณ โดมอเนกประสงค์หลังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศร..More
เมื่อ 9 เม.ย. 64 อ่าน 116 ครั้ง
  กำหนดวงเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ เมื่อ 2021-05-31 15:11:03 | เปิด 49 ครั้ง
  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อ 2021-05-28 16:12:02 | เปิด 32 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เมื่อ 2021-05-09 12:18:27 | เปิด 185 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-05-05 17:06:06 | เปิด 155 ครั้ง
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 เมื่อ 2021-05-05 16:57:41 | เปิด 166 ครั้ง
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เมื่อ 2021-04-21 20:51:21 | เปิด 138 ครั้ง
  มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 เมื่อ 2021-01-29 14:14:19 | เปิด 418 ครั้ง
  เอกสารประกอบการขอกู้เงินสามัญ/โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก เมื่อ 2021-01-29 14:11:23 | เปิด 750 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2564 เมื่อ 2021-01-20 17:12:10 | เปิด 524 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2564 (2) เมื่อ 2021-01-20 17:01:17 | เปิด 369 ครั้ง
  ชสอ.และสหกรณ์ฯ ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 2021-01-12 11:24:36 | เปิด 262 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อ 2020-12-29 13:28:25 | เปิด 490 ครั้ง
  คำขอกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินปันผล เมื่อ 2020-12-23 16:06:49 | เปิด 763 ครั้ง
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2020-12-13 15:24:08 | เปิด 288 ครั้ง
  รายงานกิจการ 2563 เมื่อ 2020-12-12 17:42:35 | เปิด 285 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2020-12-09 16:04:44 | เปิด 225 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเชิดชูเกียรติคุณแด่ท่านผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เมื่อ 2020-11-30 18:39:30 | เปิด 227 ครั้ง
  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 เมื่อ 2020-11-24 16:47:58 | เปิด 750 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2020-11-23 17:13:00 | เปิด 2553 ครั้ง

 

  แบบฟอร์มการกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด รอบ 3
  แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปีการศึกษา 2564
  แบบฟอร์มโครงการเงินกู้สามัญยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตโควิด-19
  แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้สามัญปันผลรายปี พ.ศ.2563
  แบบคำขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2562
  หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ชำระค่าหุ้นและหนี้ของสหกรณ์ (แบบใหม่)
  หนังรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ และรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย (แบบใหม่)
  แบบคำขอกู้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก
  แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
  แบบขอรับเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี
  แบบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
  แบบสรุปผลการสรรหาคณะกรรมการ ชุดที่ 57 ประจำปี 2560
  แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
  คำขอกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน และคำขอกู้ฉุกเฉิน ( ผู้ต้องการพิมพ์แบบสามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน ใช้กระดาษสีโอรส) (ผู้พิมพ์แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉินใช้ก
  แบบคำขอกู้และสัญญากู้เงินตามโครงการเพื่อการศึกษาของสมาชิก
  แบบหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข่าวสหกรณ์ฯ

พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 4758 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 126006 ครั้ง
ใบประชาสัมพันธ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.50 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.95 %
: ฝากประจำ 6 เดือน (งดรับ) 2.45 %
: ฝากประจำ 12 เดือน (งดรับ) 2.95 %
: ฝากประจำ 24 เดือน (งดรับ) 3.45 %
: ฝากตามโครงการ (งดรับ) 3.90 %
รับฝากทุกประเภทรวมกันเดือนละไม่เกิน 50,000 บาท
**งดรับเงินฝากประจำทุกประเภท**
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- กู้ทุกประเภท 5.75 %
- ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินปันผล ร้อยละ 5.25 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :


Ad Visitor Statistics
» 1 Online
» 2 Today
» 0 Yesterday
» 3 Week
» 12 Month
» 9264 Year
» 44504 Total
Record: 458 (27.01.2021)
(Free PHP Counter)