คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๕๗


นายนรินทร์ เขาว์ประสิทธ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่แทน
ประธานกรรมการดำเนินการ


รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๑

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ ๒

    นายวัฒนชัย นิรพาธ
    กรรมการและเหรัญญิก

นายพิสิทธิ์ สุขสาลี    
กรรมการและเลขานุการ    

นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน
ประธานกรรมการเงินกู้

นายบรรจง น้อยทอง
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายไพทูรย์ สุมาลกันต์
กรรมการเงินกู้

นายชัยวัฒน์ สุภาพร
กรรมการเงินกู้

นายสาโรจน์ ตะปะสา
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ชนะพาล
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายบุญเชิด ชื่นชม
กรรมการเงินกู้

นายประภาส ชาตินันท์
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ
กรรมการและเลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน

Copyright © Ayutthayatsc.net 2017