ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์

    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
(ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์)

เปิด 255 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 พ.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน