โครงการตู้ปันสุข

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ผอ.ดำหริ  งิมสันเทียะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ให้เกียรติเปิดโครงการตู้ปันสุข ที่ศาลาทรงไทยหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ
เพื่อแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันในช่วง COVID-19 

เปิด 257 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :19 พ.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน