ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

    ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
โดยช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาฃิก บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก
มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือได้ คนละ 3,000 บาท
(รายละเอียดดังแนบ)
เปิด 281 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :24 เม.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน