ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เปิด 110 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :11 ก.พ. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน