ประกาศฯ มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563

    คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60  ได้มีมติในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ประจำปี 2563  (รายละเอียดดังแนบ)
เปิด 175 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 ม.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน