สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามและประเมินผลสหกรณ์สีขาว

    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ  เข้าติดตามและประเมินผลสหกรณ์สีขาว
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เปิด 79 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :17 ม.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน