ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมาชิก) ประจำปี 2563

    การเก็บเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมาชิก) ประจำปี 2563 แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
งวดที่ 1  สิ้นเดือนธันวาคม 2562
งวดที่ 2  สิ้นเดือนมกราคม 2563
งวดที่ 3  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2563
(รายละเอียดดังแนบ)

เปิด 568 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :24 ก.พ. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน