ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563 เขตสรรหาที่ 2 ไม่มีการสรรหา

    ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563 
เขตสรรหาที่ 2 ไม่มีการสรรหา  เนื่องจากมีผู้สมัครขอถอน 4 ราย
(รายละเอียดดังแนบ) ฉบับแก้ไข
เปิด 227 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :12 พ.ย. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน