ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องนเรศวร ชั้น 3 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 -10.00 น.
(จดหมายเชิญประชุม)
เปิด 381 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 ต.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน