ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563 ไม่มีการสรรหา

    ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563 
ไม่มีการสรรหา เนื่องจากมีผู้สมัครขอถอน 2 ราย
(รายละเอียดดังแนบ)
เปิด 236 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 ต.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน