ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการบุตรแรกเกิดของสมาชิก

    สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการบุตรแรกเกิดของสมาชิกที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปคนละ 1,000 บาท

   เอกสารประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

  หลักฐานสวัสดิการบุตรแรกเกิด
เปิด 381 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :7 มิ.ย. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน