ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภท

    กำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภทของสมาชิกได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

    เอกสารประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
เปิด 355 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 พ.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน