ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวงเงินสะสมหุ้นรายเดือน

    กำหนดวงเงินสะสมหุ้นรายเดือนของสมาชิกไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายต่อเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

   เอกสาร ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
เปิด 332 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 พ.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน