สวัสดิการรางวัลพิเศษสมาชิกอาวุโส

    สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการให้สมาชิกอาวุโสได้รับเงินรางวัลพิเศษ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสวัสดิการรางวัลพิเศษสมาชิกอาวุโส
เปิด 289 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :13 ก.พ. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน