ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19  เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรค 
พนักงานสหกรณ์ WORK FROM HOME 50%  อาจทำให้การบริการล่าช้า 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

[ เมื่อ: 26 เม.ย. 64 ] อ่าน: 80