ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและเป็นของขวัญปีใหม่ 
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 
มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศฯ
(เอกสารประกาศฯ)


[ เมื่อ: 29 ธ.ค. 63 ] อ่าน: 542