ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการสหกรณ์

    ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการสหกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบ
เปิด 269 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :21 ก.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน