ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์

    ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศผลการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
เปิด 217 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :30 มิ.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน