ประชุมชี้แจงสมาชิกเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  นายดำหริ  งิมสันเทียะ ประธานกรรมการดำเนินการ 
ประชุมชี้แจ้งสมาชิกเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ ห้องนเรศวร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เปิด 138 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :11 ก.พ. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน