ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องปรับเพิ่มวงเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิก (สว.)

   
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องปรับเพิ่มวงเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิก (สว.)
จากเดิม 1,200,000 บาท เพิ่มเป็นสูงสุด 1,500,000 บาท 
แต่วงเงินกู้ยืมทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 3,800,000 บาท
รายละเอียดดังแนบ 
   ประกาศสหกรณ์(เพิ่มวงเงินกู้)
เปิด 516 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :23 พ.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน