แจ้งข่าวดี สหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้รวมเป็น 3,800,000 บาท

    แจ้งข่าวดี -  สหกรณ์เพิ่มวงเงินให้กู้ทุกสัญญารวมกัน          ไม่เกิน  3,800,000  บาท 
                           -  ลูกจ้างประจำเพิ่มวงเงินให้กู้ทุกสัญญารวมกัน  ไม่เกิน  1,600,000  บาท
เปิด 448 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 เม.ย. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน