ประกาศโครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2562

    ประกาศ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดโครงการชะลอเงินต้นประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการกรอกแบบคำขอชะลอการชำระเงินต้นและนำส่งสหกรณ์ฯภายในเวลาที่กำหนด  ตามเอกสารดังแนบ

  เอกสาร Download
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2562
  แบบคำขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2562
เปิด 361 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :22 มี.ค. 62
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน