ประกาศรับสมัครบริษัทประกันชีวิตให้เสนอบริการและเงื่อนไขการประกันชีวิตกลุ่มภาคสหกรณ์

    ประกาศรับสมัครบริษัทประกันชีวิตให้เสนอบริการและเงื่อนไขการประกันชีวิตกลุ่มภาคสหกรณ์
ในวันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2561 และจะเปิดซองข้อเสนอของบริษัทในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

    เอกสารประกาศประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสหกรณ์ฯ)
เปิด 286 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ต.ค. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน