ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้
 1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2561
 2. พิจารณาคัดเลือกวันที่ 17 ตุลาคม 2561

เปิด 86 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 ก.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน