๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสรายุทธ์ หอมชู

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด


ข้อความถวายพระพร

ลงนาม
Ayutthayatsc.net@สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด